راهنمای نصب کولر گازی (قسمت سوم)

 • درب تابلو را باز کنید.
 • درپوش سیم کشی را بردارید.
 • مسیر سیم ها را از پشت یونیت داخلی کشیده و از آنجا به سمت جلو و از میان سوراخ سیم کشی اتصالات را دنبال کنید.
 • سیم آبی رنگ اتصال قدرت را به ترمینال ۱ ( N )، سیم قهوه ای را به ۲، سیم قرمز را به ۳ و سیم زرد و یا سبز (اتصال زمین)
 • در پوش سیم کشی را در جای خود گذاشته سیم های برق را مطابق نقشه برق و صفحه ترمینال یونیت داخلی وصل کنید. دقت کنید کهسیم ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین سیم ها برقرار نباشد.
  5/5 (1 امتیاز)

راهنمای نصب کولر گازی

تخلیه و راه اندازی کولر گازی

 • اگر برای اولین بار سیستم نصب می شود یونیت خارجی حاوی گاز مبرد می باشد و بنابراین نیاز به تخلیه هوای داخلی یونیت داخلی و لوله ها می باشد.
 • روی یونیت خارجی دو نوع شیر نصب می شود که به نام های شیر دو راهه و سه راهه معروف می باشند. در نوع سه راهه یک شیر سوزنی برای اتصال گیج فشار وجود دارد. معمولا شیر سمت گاز، و سمت مایع، دوراهه می باشد.
 • شیر سوزنی را تا زمانی که مبرد از آن خارج شود فشار دهید.
 • برای تخلیه دستگاه باید از پمپ وکیوم استفاده کرد. روش دیگر برای تخلیه سیستم استفاده از خود مبرد می باشد که در این روش با وصل کردن کپسول مبرد به یک شیر سرویس و باز کردن آن، همزمان سوزنی شیر دیگر را فشار دهید تا فشار گاز مبرد داخل کپسول باعث بیرون رانده شدن هوا از لوله و یونیت داخلی شود.
 • این روش علاوه بر اینکه باعث آلودگی محیط زیست می شود، در بیرون راندن قطرات آب ( در صورت وجود )موثر نمی باشد. بنابراین استفاده از این روش امروزه مردود و بهترین روش استفاده از پمپ وکیوم برای تخلیه سیستم می باشد.

استفاده از پمپ وکیوم ( خلاء ) جهت تخلیه لوله ها و یونیت داخلی از هوا و رطوبت

 • بعد از نصب لوله ها بین یونیت داخلی و خارجی ( در این حالت شیر های سرویس بسته است ) شیلنگ آبی گیج فشار پائین مانیفولد ( گیج دو قلو ) را به شیر سرویس، شیر سه راهه و شیلنگ زرد ( شیلنگ وسطی گیج ) را به پمپ وکیوم وصل کنید.
 • پمپ را به مدت یک ربع تا نیم ساعت روشن کنید تا عقربه گیج ۳۰ اینچ جیوه ( -۱mpa) پایین بیاید.
 • سپس شیر گیج دو قلو را ببندید و پمپ را خاموش کنید. عقربه گیج تا ۵ دقیقه نباید تغییری داشته باشد، در غیر اینصورت وکیوم دستگاه کامل است . می توانید ابتدا شیر رفت دستگاه را باز کنید .

 • سپس شیر برگشت را و در نهایت شیلنگ ها را از شیر و پمپ تخلیه جدا کنید.
 • پس از وارد شدن گاز دستگاه به لوله و بستن در پوش شیر آلنی و سوزنی می توانید در نقاط اتصالی یونیت داخلی و خارجی در دو سر لوله ها وجود نشتی ها را با استفاده از آب و صابون چک کنید.
 • نشت یابی به این طریقه مناسب تر و به صرفه تر از وضعیتی است که با کپسول گاز مبرد اقدام به نشت یابی می کنید.

آموزش شارژ کولرگازی

در هنگام نصب کولر گازی اگر بخواهید کل سیستم را وکیوم کنید روند کار مانند قبل می باشد، با این تفاوت که هر دو شیر سرویس باز می باشند.شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستم در طی یک سری مراحل تزریق شود. شارژ مبرد R-22 باید بصورت گاز و شارژ مبرد های R- 410 A و R- 407 C به دلیل خواص شیمیایی آنها حتما باید بصورت مایع انجام شود.

حالت اول

 • شارژ سیستم در هنگام اضافه نمودن مبرد
 • شیر های منیفولد گیج را بسته و شیلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R–۴۱۰ Aو R–۴۰۷ C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
 • شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید.
 • توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
 • همچنین شیلنگ متصل شده به شیر سرویس را نیز هواگیری نمایید.
 • دستگاه را روشن نموده و اجازه دهید کمپرسور شروع بکار نماید.
 • در مبرد R-22 شیر فشار پایین و در مبرد R–۴۱۰ A و R – ۴۰۷ C شیر فشار بالای منیوفولد را باز نمایید.
 • توسط اندازه گیری فشار از روی گیج یا آمپراژ از روی ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روی کاتالوگ، میزان شارژ را چک نمایید.
 • شیر منیفولد گیج را بسته و شیر کپسول مبرد را نیز ببندید.
 • دستگاه را خاموش نمایید.
 • شیلنگ های منیفولد گیج را از روی شیر سرویس و کپسول مبرد باز نمایید.

حالت دوم

 • شارژ سیستم در هگام نصب اولیه
 • شیرهای منیفولد گیج را بسته و شیسلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید.
 • برای مبردهای R- 410 A و R- 407 C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
 • شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید.
 • توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
 • از روی جدول میزان شارژ مبرد در کاتالوگ فنی دستگاه، میزان شارژ مبرد را بر حسب کیلوگرم استخراج نمایید.
 • کپسول مبرد را وزن نمایید.
 • مقدار وزن مبرد لازم را از وزن کپسول کم نمایید. وزن بدست آمده، وزن کپسول پس از شارژ کامل سیستم است .
 • منیفولد گیج را به شیر سرویس و کپسول مبرد متصل نمایید ( به ترتیب ذکر شده در حالت قبل )شیر منیفولد گیج را باز و شروع به شارژ نمایید.
 • کپسول را هر چند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شده برسد.
 • شیر های منیفولد گیج را ببندید و شیلنگ های آن را جدا نمایید.

مرکز تعمیر اسپلیت سامسونگ / مرکز تعمیر اسپلیت فوجیتسو / مرکز تعمیر اسپلیت ال جی /مرکز تعمیر اسپلیت توشیبا / نمایندگی فروش کولر گازی ال جی / نمایندگی فروش کولر گازی سامسونگ / نمایندگی فروش کولرگازی توشیبا / نمایندگی فروش کولر گازی فوجیتسو / فروش کولر گازی / قیمت کولر گازی

تعمیرات اسپلیت سامسونگ / تعمیرات اسپلیت فوجیتسو / تعمیرات اسپلیت ال جی / تعمیرات اسپلیت توشیبا / نمایندگی فروش کولر گازی توشیبا / نمایندگی فروش کولر گازی فوجیتسو /نمایندگی فروش کولر گازی سامسونگ / نمایندگی فروش کولر گازی ال جی / مرکز تخصصی کولر گازی / فروش کولر گازی / تعمیرات کولر گازی

5/5 (1 امتیاز)

مشکلت حل نشده؟😟 معطل چی هستی ؟!🤔 گوشی رو بردار و با 62948(021) تماس بگیر، مشاوره رایگانه!🤩