تمام ارورهای پکیج همه مدل ها و برندها

ممکن است در هنگام استفاده از پکیج‌ها، با ارور‌های مختلفی روبرو شوید. ارورهای پکیج می‌توانند مربوط به نصب و راه‌اندازی پکیج، خطا در کد پکیج، تداخل با پکیج‌های دیگر و یا مشکلات متفاوتی باشند. برای حل این ارور‌ها، می‌توانید به دفترچه راهنمای پکیج مراجعه کرده و مشکل را شناسایی کنید. 

در صورتی که پکیج شما کد خطا نشان می دهد، ما در این مطلب ارورهای پکیج در تمام برندها و مدل ها را جمع آوری کرده ایم تا بتوانید با استفاده از آن مشکل دستگاه خود را تشخیص دهید. برخی ارورهای پکیج نشان از مشکل جدی در یکی از قطعات است ولازم است برای تعمیر پکیج اقدام نمایید. کدهای خطای پکیج از قرار زیر هستند.

ارورهای پکیج همه مدل ها و برندها

لیست ارورهای پکیج بوتان

لیست ارورهای پکیج بوتان به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان مدل کالداونزیا و اپتیما

ارورهای پکیج بوتان مدل کالداونزیا و اپتیما از قرار زیر هستند:

 • ارور چراغ سبز ثابت : ایراد روشنی مشعل
 • ارور چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن و ۵ ثانیه خاموش : ایراد دستگاه در حالت استندبای است.
 • ارور چراغ سبز چشمک زن ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش : ایراد در پرشر آب
 • ارور چراغ قرمز چشمک زن : ایراد قطع شدن ترموستات حد
 • ارور چراغ قرمز ثابت : قطع شدن Ntc گرمایش و ترموستات دود
 • ارور چراغ زرد چشمک زن : ایراد فعال بودن حداکثر توان گرمایشی
 • چراغ زرد ثابت : قطعی Ntc

کد خطای پکیج بوتان مدل بیتا و پارما

ارورهای پکیج بوتان مدل بیتا و پارما از قرار زیر هستند:

 • ارور چراغ سبز و قرمز ثابت : ایراد مشکل در Ntc آب مصرفی
 • ارور چراغ قرمز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش : ایراد قطع شدن ترموستات حد
 • ارور چراغ قرمز ۰.۲ ثانیه روشن و ۰.۲ ثانیه خاموش : ایراد اختلال در Ntc گرمایش
 • ارور چراغ سبز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش : ایراد قطع شدن پرشر آب و پرشر دود

کد خطای پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

ارورهای پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو از قرار زیر هستند:

 • ارور E01 : ایراد تشکیل نشدن شعله
 • ارور E02 : ایراد فعال بودن ترموستات حد
 • ارور E03 : ایراد فعال بودن پرشر دود
 • ارور E04 : ایراد کم بودن فشار آب مدار گرمایش
 • ارور E06 : ایراد قطع بودن Ntc آب گرم مصرفی
 • ارور E07 : ایراد قطع بودن Ntc آب گرمایشی
 • ارور E011 : ایراد پیش از فرمان برد شعله ایجاد می شود
 • ارور چشمک زن : ایراد کافی نبودن فشار آب گرمایش
 • ارور ADJ : ایراد تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

کد خطای پکیج بوتان مدل CV

ارورهای پکیج بوتان مدل CV از قرار زیر هستند:

 • ارور E1 : ایراد قطع شدن گاز و تشکیل نشدن شعله
 • ارور E2 : ایراد فعال بودن ترموستات حد
 • ارور E3 : ایراد وارد عمل شدن پرشر دود پس از 2 دقیقه
 • ارور E4 : ایراد خطا داشتن مدولاتور شیر گاز
 • ارور E5 : ایراد مشکل داشتن Ntc مدار گرمایش
 • ارور E6 : ایراد مشکل داشتن Ntc مدار آب گرم مصرفی
 • ارور E7 : ایراد وصل شدن پرشر دود پیش از روشن شدن فن
 • ارور E8 : ایراد اختلال در ترموستات اتاقی
 • ارور E9 : ایراد افزایش دمای آب گرمایش به بیش از 95 درجه
 • ارور E13 : ایراد مشکل داشتن نرم افزار دود
 • ارور E15 : ایراد مشکل داشتن پرشر دود
 • ارور E17 : ایراد فعال بودن ترموستات دود
 • ارور E25 : ایراد یخ زدن مبدل اصلی
 • ارور E27 : ایراد داشتن پرشر آب
 • ارور E29 : ایراد اختلال در مدار برق رسانی شیر گاز
 • ارور E99 : ایراد خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

کد خطای پکیج بوتان مدل روما

ارورهای پکیج بوتان مدل روما از قرار زیر هستند:

 • ارور A01 : ایراد حس نکردن شعله توسط حسگر
 • ارور A02 : ایراد اختلال در ترموستات
 • ارور A03 : ایراد عمل کردن پرشر دود
 • ارور A04 : ایراد در پرشر آب
 • ارور A05 : ایراد در برد
 • ارور A06 : ایراد در Ntc مصرف
 • ارور A07 : ایراد در Ntc گرمایش
 • ارور A11 : ایراد عمل کردن حسگر قبل از فرمان برد
 • ارور ADJ : ایراد تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش
 • ارور چشمک زن زمستانه و تابستانه همراه با باز شدن آب : ایراد در پرشر دودکش 10 دقیقه
 • ارور چشمک زن زمستانه و تابستانه : ایراد در پرشر آب تا 10 دقیقه

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل های آنالوگ

ارورهای پکیج ایران رادیاتور مدل های آنالوگ از قرار زیر هستند:

 • ارور 40.30 : ایراد خرابی برد کنترل
 • ارور 80 : ایراد فعال بودن ترموستات ایمنی 105
 • ارور 70 : ایراد افزایش حرارت مبدل اولیه به بیش از 89 درجه
 • ارور 70.80 : ایراد سنسور شعله
 • ارور 60.80 : ایراد عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن
 • ارور 60.70 : ایراد عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن
 • ارور 50.80 : ایراد باز شدن سنسور آب گرم
 • ارور 50.70 : ایراد اتصال کوتاه شدن سنسور آب گرم
 • ارور 50.70.80 : ایراد قطع شدن سنسور شوفاژ مدار
 • ارور 60.50 : ایراد سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده
 • ارور 40.70.80 : ایراد دمای آب معمولی اما قطعی ترموستات
 • ارور 40.70 : ایراد باز بودن پرشر سوئیچ آب
 • ارور 40.80 : ایراد باز بودن سنسور دود
 • ارور 40.60.80 : ایراد کار نکردن فن اما باز بودن پرشر
 • ارور 40.60.70 : ایراد کار نکردن فن اما بسته بودن پرشر هوا

کد خطای پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K

ارورهای پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K از قرار زیر هستند:

 • ارور AF : ایراد سیستم یخ زدگی
 • ارور E1 : ایراد قطعی پرشر سوئیچ آب
 • ارور E2 : ایراد عیب یابی شعله یون
 • ارور E8 : ایراد ترموستات حدی 105 درجه است
 • ارور E10 : ایراد نشست دود به محیط
 • ارور E12-E30-E99 : ایراد خرابی برد الکترونیک
 • ارور E31 : ایراد در ترمیستور مدار شوفاژ
 • ارور E32 : ایراد در ترمیستور مدار شوفاز
 • ارور E41 : ایراد در ترمیستور آب گرم مصرفی
 • ارور E42 : ایراد در ترمیستور آب گرم مصرفی
 • ارور E50 : ایراد پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل بوده اما فن خاموش است
 • ارور E51 : ایراد فن روشن بوده اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع است
 • ارور E91 : ایراد نوسانات ولتاژ برق
 • ارور E81 : ایراد قطعی ترموستات حدی در 105 درجه، اما دمای ترمیستور طبیعی است

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل L

ارورهای پکیج ایران رادیاتور مدل L از قرار زیر هستند:

 • ارور E1 : ایراد قطعی پرشر سوئیچ آب
 • ارور E2 : ایراد عیب یابی یون در حین کار
 • ارور E8 : ایراد ترموستات حدی 105 درجه است
 • ارور E10 : ایراد نشتی دود به محیط
 • ارور E12-E30 : ایراد خرابی برد الکترونیک
 • ارور E31 : ایراد در ترمیستور مدار شوفاژ
 • ارور E32 : ایراد در ترمیستور مدار شوفاژ
 • ارور E41 : ایراد در ترمیستور آب گرم مصرفی
 • ارور E50 : ایراد پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل بوده اما فن خاموش است
 • ارور E51 : ایراد پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع بوده اما فن روشن است
 • ارور E81 : ایراد رد کردن دمای 105 درجه توسط ترموستات حدی، اما دمای ترمیستور طبیعی است
 • ارور E88 : ایراد گرمای پکیج بالاتر از ۸۹ درجه و کمتر از ۱۰۵ درجه است

لیست ارورهای پکیج بوش

لیست ارورهای پکیج بوش به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج بوش

کد خطای پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت

ارورهای پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت از قرار زیر هستند:

 • ارور A3 : ایراد قطعی یا خرابی سیم حسگر دود
 • ارور A4 : ارور پکیج بدون فن بوده اما حسگر دود فعال است
 • ارور A6 : ایراد اعلام عدم تخلیه صحیح دود توسط حسگر Ntc
 • ارور A7 : ایراد در Ntc مصرفی
 • ارور A8 : ایراد قطعی ارتباط CAN با برد
 • ارور AA : ایراد اختلاف دمای آب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل
 • ارور AC : ایراد قطعی ارتباط بین TA211E یا RAM با برد
 • ارور B1 : ایراد در کلید کد
 • ارور C1 : ایراد قطعی کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین کار
 • ارور C4 : ایراد قطع نشدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود پس از روشن شدن دستگاه
 • ارور C6 : ایراد در پرشر سوئیچ دود
 • ارور CA : ایراد آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است
 • ارور CC : ایراد قطعی ارتباط ترموستات اتاقی با برد
 • ارور D3 : ایراد قطعی ارتباط بین پایه ۸ و ۹ ترمینال
 • ارور E2 : ایراد در Ntc گرمایشی
 • ارور E9 : ایراد در عملکرد ترموستات حد
 • ارور EA : ایراد عدم تشکیل شعله
 • ارور F0 : ایراد اختلال در واحد کنترل
 • ارور F7 : ایراد سیگنال اشتباه حسگر شعله
 • ارور FA : ایراد سیگنال حسگر شعله
 • ارور FD : ایراد فشار کلید Reset

لیست ارورهای پکیج باکسی

لیست ارورهای پکیج باکسی به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج باکسی

کد خطای پکیج باکسی مدل eco 3

ارورهای پکیج باکسی مدل eco 3 از قرار زیر هستند:

 • ارور E01 : ایراد عدم تشکیل شعله
 • ارور E02 : ایراد فعال بودن کلید حرارتی
 • ارور E03 : ایراد انسداد دودکش
 • ارور E04 : ایراد عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی
 • ارور E05 : ایراد اخطار پرشر سوئیچ دود
 • ارور E06 : ایراد نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی
 • ارور E08 : ایراد ریست شدن دستگاه بیش از 5 بار
 • ارور E10 : ایراد پایین بودن فشار آب مدار گرمایش
 • ارور E25 : ایراد پایین بودن دما به دلیل عدم گردش آب
 • ارور E35 : ایراد نبودن شعله اولیه و نرسیدن آب سنسور شعله
 • ارور E43 : ایراد اعلام کد ۳۸ در مدت کمتر از ۸/۵ دقیقه به طور 6 بار متوالی

کد خطای پکیج باکسی مدل LUNA 3

ارورهای پکیج باکسی مدل LUNA 3 از قرار زیر هستند:

 • ارور E01 : ایراد نارسایی گاز ورودی و فشار گاز پایین
 • ارور E02 : ایراد فعال بودن کلید حرارتی
 • ارور E03 : ایراد پرشر سوئیچ دود
 • ارور E05 : ایراد عملکرد Ntc گرمایش
 • ارور E06 : ایراد عملکرد Ntc مصرفی
 • ارور E10 : ایراد پایین بودن فشار آب مدار گرمایش
 • ارور E11 : ایراد عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سیستم های گرمایشی از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین
 • ارور E25 : ایراد افزایش بیش از حد دما
 • ارور E31 : ایراد عدم برقراری ارتباط بین پنل صفحه نمایش و ترموستات محیطی
 • ارور E35 : ایراد عدم تشکیل شعله

لیست ارورهای پکیج اخگر

لیست ارورهای پکیج اخگر به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج اخگر

کد خطای پکیج اخگر مدل ARA

ارورهای پکیج اخگر مدل ARA از قرار زیر هستند:

 • ارور F3 : ایراد در سنسور آب مصرفی
 • ارور F4 : ایراد در سنسور شوفاژ
 • ارور F5 : ایراد اخطار حسگر یا یون
 • ارور F6 : ایراد در لیمیت سوئیچ 78 درجه
 • ارور F7 : ایراد در سنسور دود
 • ارور F8 : ایراد در لیمیت 110 درجه

 

لیست ارورهای پکیج ایساتیس

لیست ارورهای پکیج ایساتیس به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج ایساتیس

کد خطای پکیج ایساتیس مدل NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF

ارورهای پکیج ایساتیس مدل NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF از قرار زیر هستند:

 • ارور E1 : ایراد پایین بودن فشار آب مدار گرمایش
 • ارور E2 : ایراد عدم تشکیل شعله
 • ارور E3 : ایراد در عملکرد Ntc گرمایش
 • ارور E4 : ایراد در عملکرد Ntc مصرفی
 • ارور E6 : ایراد در پرشر سوئیچ دود
 • ارور E7 : ایراد فعال بودن کلید حرارتی
 • ارور E8 : ایراد عدم برقراری ارتباط برد اصلی با صفحه نمایش
 • ارور E9 : ایراد محل جامپر S4 را تغییر دهید
 • ارور EE : ایراد جابجایی جامپر یا دیپ سوئیچ بر روی برد اصلی

لیست ارورهای پکیج تاچی

لیست ارورهای پکیج تاچی به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج تاچی

کد خطای پکیج تاچی مدل تیپ A

ارورهای پکیج تاچی تیپ A از قرار زیر هستند:

 • ارور E1 : ایراد عدم تشکیل شعله
 • ارور E2 : ایراد افزایش بیش از حد در دمای مدار شوفاژ
 • ارور E3 : ایراد انسداد دودکش
 • ارور E4 : ایراد پایین بودن فشار آب مدار گرمایش
 • ارور E6 : ایراد در Ntc مصرفی
 • ارور E7 : ایراد در Ntc گرمایش

کد خطای پکیج تاچی مدل تیپ B

ارورهای پکیج تاچی تیپ B از قرار زیر هستند:

 • ارور E1 : ایراد کنترل شیر گاز
 • ارور E2 : ایراد در پرشر سوئیچ فن
 • ارور E3 : ایراد قطعی کابل ارتباطی
 • ارور E4 : ایراد در عملکرد پمپ دستگاه یا شیر برقی
 • ارور E5 : ایراد در آی سی برد کنترل
 • ارور E6 : ایراد در دمای آب گرم
 • ارور E7 : ایراد در دمای مدار گرمایش
 • ارور E8 : ایراد در برد کنترل
 • ارور E9 : ایراد در مانومتر آب و مسدود بودن لوله مسی متصل به آن

کد خطای پکیج تاچی مدل تیپ C

ارورهای پکیج تاچی تیپ C از قرار زیر هستند:

 • ارور E1 : ایراد در تهویه
 • ارور E2 : ایراد در سنسور گرمایشی
 • ارور E3 : ایراد در سنسور آب گرم مصرفی
 • ارور E4 : ایراد به دلیل داغ شدن بیش از حد
 • ارور E5 : ایراد در مدار شیر گاز
 • ارور E6 : ایراد در احتراق
 • ارور E7 : ایراد در شعله
 • ارور E8 : ایراد در فشار گاز
 • ارور E9 : ایراد به دلیل یخ زدگی
 • ارور EB : ایراد به دلیل وجود شعله پس از خاموش شدن
 • ارور EC : ایراد در برد الکتریکی
 • ارور EP : ایراد کمبود فشار آب

لیست ارورهای پکیج پلار

لیست ارورهای پکیج پلار به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

کد خطای پکیج پلار مدل اوشن استار

ارورهای پکیج پلار مدل اوشن استار از قرار زیر هستند:

 • ارور E0 : ایراد در سنسور آب سرد ورودی
 • ارور E1 : ایراد کم بودن فشار آب در مدار گرمایش
 • ارور E2 : ایراد عدم تشکیل شعله
 • ارور E3 : ایراد در Ntc گرمایش
 • ارور E4 : ایراد در Ntc مصرفی
 • ارور E6 : ایراد در دودکش
 • ارور E7 : ایراد دمای بیش از حد مدار گرمایش
 • ارور EE : ایراد انتخاب میکرو سوئیچ های برد

کد خطای پکیج پلار مدل لاکی استار

ارورهای پکیج پلار مدل لاکی استار از قرار زیر هستند:

 • ارور E0 : ایراد در سنسور آب سرد ورودی
 • ارور E1 : ایراد پایین بودن فشار آب در مدار گرمایش
 • ارور E2 : ایراد عدم تشکیل شعله
 • ارور E3 : ایراد در Ntc گرمایش
 • ارور E4 : ایراد در Ntc مصرفی
 • ارور E6 : ایراد در دودکش
 • ارور E7 : ایراد دمای بیش از حد مدار گرمایش
 • ارور EE : ایراد انتخاب میکرو سوئیچ های برد

لیست ارورهای پکیج مرکوری و مگاترم

لیست ارورهای پکیج مرکوری و مگاترم به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج مرکوری و مگاترم

کد خطای پکیج مرکوری و مگاترم

ارورهای پکیج مرکوری و مگاترم از قرار زیر هستند:

 • ارور E1 : ایراد عدم تشخیص شعله با نبودن گاز
 • ارور E2 : ایراد دمای بالای 105 درجه سنسور حد
 • ارور E3 : ایراد فن یا سوئیچ ایمنی دودکش
 • ارور E4 : ایراد کم بودن آب داخل دستگاه
 • ارور E6 : ایراد در سنسور آب گرم مصرفی
 • ارور E7 : ایراد در سنسور رفت گرمایش
 • ارور E9 : ایراد توجه به جلوگیری از یخ زدگی
 • ارور E10 : ایراد توجه به رسوب زدایی مبدل

لیست ارورهای پکیج فرولی

لیست ارورهای پکیج فرولی به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

کد خطای پکیج فرولی

ارورهای پکیج فرولی از قرار زیر هستند:

 • ارور A01 : ایراد عدم روشن بودن مشعل
 • ارور A02 : ایراد وجود علامت شعله در صورت خاموشی مشعل
 • ارور A03 : ایراد در عملکرد سنسور اطمینان
 • ارور F04 : ایراد در عملکرد ترموستات دود
 • ارور F05 : ایراد در عملکرد فن
 • ارور A06 : ایراد خاموش شدن شعله در هر ده دقیقه ۶ بار
 • ارور F08 : ایراد افزایش دمای مبدل حرارتی بیش از حد
 • ارور A09 : ایراد در شیر گاز
 • ارور F10 : ایراد در سنسور اول مدار شوفاژ
 • ارور F11 : ایراد در سنسور مدار آب گرم مصرفی
 • ارور F12 : ایراد در سنسور آب گرم مصرفی
 • ارور F14 : ایراد در سنسور اطمینان مدار شوفاژ
 • ارور A16 : ایراد در شیر گاز
 • ارور F20 : ایراد در کنترل احتراق
 • ارور A21 : ایراد احتراق غیر طبیعی
 • ارور F34 : ایراد ولتاژ برق مصرفی کمتر از ۱۷۰ ولت است
 • ارور F35 : ایراد وجود نوسان در فرکانس برق مصرفی
 • ارور F37 : ایراد کم بودن فشار مدار شوفاژ
 • ارور F39 : ایراد در حسگر خارجی
 • ارور A41 : ایراد در موقعیت سنسورها
 • ارور F42 : ایراد اخطار در سنسور دوگانه
 • ارور F43 : ایراد در عملکرد سیستم حفاظت از مبدل حرارتی
 • ارور F50 : ایراد در سیم پیچی تدریجی شیر گاز
 • ارور A51 : ایراد حفاظت از مدار دودکش و هوای احتراق

لیست ارورهای پکیج آلزان

لیست ارورهای پکیج آلزان به صورت کامل و در انواع مدل ها در ادامه آمده است.

لیست ارورهای پکیج آلزان

کد خطای پکیج آلزان

ارورهای پکیج آلزان از قرار زیر هستند:

 • ارور E01 : ایراد عدم تشکیل شعله
 • ارور E02 : ایراد در سنسور حد
 • ارور E03 : ایراد در پرشر فن
 • ارور E04 : ایراد در پرشر آب
 • ارور E05 : ایراد در Ntc گرمایش
 • ارور E06 : ایراد در Ntc آب گرم مصرفی
 • ارور E22 : ایراد خاموش کردن دستگاه تا پر شدن حافظه
 • ارور E40 : ایراد در نوسان برق ورودی
 • ارور E72 : ایراد در محفظه احتراق
 • ارور E76 : ایراد تعویض بوبین ماژولاتور
 • ارور E77 : ایراد ولتاژ ورودی
 • ارور E78 : ایراد Ntc گرمایش
Rate this post

مشکلت حل نشده؟😟 معطل چی هستی ؟!🤔 گوشی رو بردار و با 62948(021) تماس بگیر، مشاوره رایگانه!🤩

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعمیر تلویزیون ال جی در محل
نمایندگی تعمیر تلویزیون ال جی در تمامی مناطق ایران
پست های اخیر